Světci k nám hovoří...


blah. Bonaventura de Barcinone /Michael/ Gran

Bonaventura de Barcinone /Michael/ Gran

11. září, připomínka
Postavení:řeholník OFM
Úmrtí:1684

ŽIVOTOPIS

Narodil se 24. 11. 1620 v Riudomes v katalánské provincii Tarragona ve Španělsku. Vzhledem k chudobě rodiny se musel vzdát touhy po studiu a věnoval se pastevectví v blízkosti Barcelony. V 18 letech se oženil a ve 20 ovdověl. V Escornalbou vstoupil 14. 7. 1640 do františkánského řádu a prošel několika kláštery ve Španělsku (Mora, Tarrassa, Sant'Agnese a Escornalbou). Měl mystické dary a vynikal hloubkou duchovního života, pokorou i radostnou poslušností.

V roce 1658 požádal představené o dovolení k cestě do Říma. S jejich požehnáním putoval přes Assisi a Loreto. V Římě žil v klášteře sv. Isidora a osvědčil svou lásku k trpícím a potřebujícím pomoc. Začal být nazýván "apoštolem Říma." Podílel se na obnově v řádu a byl dbalý všech pravidel.

Od r. 1662 působil v Ponticelli a ač kněžství z pokory odmítal, byl vícekrát volen za představeného.

Zemřel 11. září 1684 v Římě a v r. 1736 zde byl otevřen jeho beatifikační proces. Blahořečený byl 10. 6. 1906 papežem Piem X.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Æmilianus, ep. Vercellen (s. VI.); Ioannes Gabriel Perboyre (1840); Protus et Hyacinthus (s. III); Felix et Regula (století neznámé); Paphnutius (s. IV.); Leudinus seu Bodo (před r. 680); Bonaventura de Barcinone /Michael/ Gran (1684); Franciscus Ioannes Bonifatius (1946); Bonaventura de Barcinone (Michael) Gran (1684); Patiens, ep. Lugdunen. (ca. 480); Sacerdos, ep. Lugdunen. (552); Daniel, ep. Bancoren. et abbas (ca. 584); Adelphius (ca. 670); Elias Speleota (960); Gaspar Koteda, Franciscus Takeya et Petrus Shichiemon* (1622); Franciscus Mayaudon (1794); Petrus de Alcantara (Laurentius) Villanueva Larráyoz (1936); Iosephus Maria Segura Penadés (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.