Světci k nám hovoří...


sv. Autonom

Autonomus

12. září, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:asi s. III

ŽIVOTOPIS

Je jisté, že byl biskupem v Bithynii (dnes na území Turecka) a od těch, kteří nenáviděli jím hlásanou křesťanskou víru, vytrpěl mučednickou smrt.

Legenda uvádí, že tento biskup přišel do Soreos v Bithynii a své působení začal z domu Kornélia. Obrátil mnoho pohanů a zbudoval kostel zasvěcený archandělu Michaelu. Kornéliovi udělil kněžské svěcení a za hlásáním evangelia cestoval po Bithynii.

Legendou je uváděna souvislost útoku na biskupa Autonoma s napadením pohanského kultu v Limna, kde křesťané chtěli vymýtit pohanskou bohoslužbu. Větší skupina pohanů pak zaútočila na kostel sv. Michaela v Soreu při bohoslužbě konané biskupem Autonomem. Jej zavraždila a kostel vyplenila. Biskupovo pohřbené tělo bylo údajně objeveno v r. 490 neporušené a s úctou k němu souviselo mnoho zázračných uzdravení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

nomen sanctissimum Mariæ; Autonomus (asi s. III); Cronides, Leontius et Serapion (s. III); Guido, peregrinus (asi 1012); Petrus Sulpitius Christophorus Faverge (1794); Franciscus Maqueda Lopez (1936); ; Albeus (ca. 528); Apollinaris Franco, Thomas Zumarraga et IV socii* (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.