Světci k nám hovoří...


sv. Kronides, Leoncius a Serapion

Cronides, Leontius et Serapion

12. září, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. III

ŽIVOTOPIS

Všichni tři žili v Alexandrii v Egyptě a neohroženě vyznávali Kristovo jméno. Za pronásledování křesťanů za císaře Maximinuse byli zajati, vyslýcháni a protože zůstali Kristu věrni a přiznali se k vyznávání jeho jména, byli utopeni v moři.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

nomen sanctissimum Mariæ; Autonomus (asi s. III); Cronides, Leontius et Serapion (s. III); Guido, peregrinus (asi 1012); Petrus Sulpitius Christophorus Faverge (1794); Franciscus Maqueda Lopez (1936); ; Albeus (ca. 528); Apollinaris Franco, Thomas Zumarraga et IV socii* (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.