Světci k nám hovoří...


blah. Petr Faverge

Petrus Sulpitius Christophorus Faverge

12. září, připomínka
Postavení:mučedník FSC
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Orleans ve Francii 25. 7. 1745. Ve 22 letech, v Lasallian, začal noviciát v kongregaci Školských bratří (Hermanos de las Escuelas Cristianas - La Salle), kterou založil Jan de la Salle (pam. 7. 4.). Stal se horlivým knězem a laskavým učitelem.

Po schválení ústavy (12. 7. 1790), která byla v rozporu s církevním právem, revolucionáři naplánovali likvidaci kněží, kleriků a řeholníků, kteří by s ní odmítli souhlasit. Podle dekretu z 26. 5. 1792 měli být deportováni do Guayany.

Za věrnost Kristu a odmítnutí složit přísahu na revoluční ústavu, byl zajat a dopraven do přístavu Rochefort také P. Petr Krištof Faverge se spolubratry. Na přeplněné vězeňské lodi byl z Rochefortu dopraven pouze k ostrovu Aix, kde vězni za krutých podmínek pozvolna umírali.

P. Petr Faverge zde zemřel 12. 9. 1794. Blahořečený byl se dvěma dalšími spolubratry FSC (Janem Mopinot - 70 let a Janem Guillaume 39 let) 1. 10. 1995 papežem Janem Pavlem II. mezi 64 francouzskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

nomen sanctissimum Mariæ; Autonomus (asi s. III); Cronides, Leontius et Serapion (s. III); Guido, peregrinus (asi 1012); Petrus Sulpitius Christophorus Faverge (1794); Franciscus Maqueda Lopez (1936); ; Albeus (ca. 528); Apollinaris Franco, Thomas Zumarraga et IV socii* (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.