Světci k nám hovoří...


blah. František Maqueda Lopez

Franciscus Maqueda Lopez

12. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 10. 10. 1914 ve Villacañas ve Španělsku. Vstoupil do semináře v Toledu a 5. 6. 1936 přijal jáhenské svěcení. V dalším měsíci vypukla občanská válka s pronásledováním duchovních a 11. 9. 1936 byl zajat revolucionáři. Ti ho v poledne odvedli do kostela Panny Marie Bolestné, používaného jako vězení. V noci byl naložen do nákladního auta a s dalšími vězni vezen po silnici vedoucí do Andalusie. U Dosbarrios byl po vystoupení z auta zastřelen.

Po diecézním šetření byly 18. 2. 1994 uznány jeho ctnosti, 28. 4. 2006 byl prohlášen za mučedníka a 28. 10. 2007 byl blahořečen s dalšími 497 mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

nomen sanctissimum Mariæ; Autonomus (asi s. III); Cronides, Leontius et Serapion (s. III); Guido, peregrinus (asi 1012); Petrus Sulpitius Christophorus Faverge (1794); Franciscus Maqueda Lopez (1936); ; Albeus (ca. 528); Apollinaris Franco, Thomas Zumarraga et IV socii* (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.