Světci k nám hovoří...


sv. Nikomedes

Nicomedes

15. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:století neznámé
Atributy:palma

ŽIVOTOPIS

O tomto mučedníkovi z raných dob křesťanství je psáno v legendě o Nerovi a Achileovi. Byl knězem v Římě, kde v žalářích navštěvoval křesťanské vězně a přinášel jim posilu. Byl zajat údajně při pohřbívání těla mučednice Felikuly. Pro neuposlechnutí výzvy k obětování bohům, kterým by si mohl pozemský život prodloužit, byl ubit k smrti. Šlo o kruté bičování a bití olověnými důtkami nebo holemi. Během něho skonal a mrtvé tělo mělo skončit v Tibeře. Bylo však nakonec pohřbeno na Via Nomentana. Zde byl v VII. století uctíván poutníky a papež Benedikt V. nad jeho hrobem nechal postavit basiliku, kterou pak v VIII. stol. nechal Hadrián I. obnovit.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Perdolens ; Nicomedes (století neznámé); Nicetas Gothus (asi 370); Rolandus de Medicis (1386); Catharina Fieschi (1510); Ioannes Baptista et Hyacinthus de los Angelis (1700); Antonius Maria Schwartz (1929); Ladislaus Miegoń (1942); Paulus Manna, presbyter (1952); Valerianus, m. Tornusii (s. inc.); Ioannes Baptista et Hyacinthus ab Angelis, martyres (1700); Straton, Valerius (s. IV); Alpinus, ep. Lugdunen. (s. IV); Aprus, ep. Tullen. (s. VI); Aichadrus (s. VII); Emila et Ieremias (852); Iosephus Puglisi (1993); Paschalis Penadés Jornet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.