Světci k nám hovoří...


sv. Nicetas Gothus

Nicetas Gothus

15. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 370

ŽIVOTOPIS

Narodil se u severního břehu Dunaje v gótském táboře. Byl pokřtěn, ale většina obyvatel byla pohanská. Když došlo k rozdělení a k bojům s katolíky, zvítězil árijský král Atanarico, který pronásledováním vynucoval návrat k pohanství. Z jeho příkazu se měl modle poklonit i Nicetas, hlásící se k víře v Krista. Za svědectví a věrnost byl upálen.

Jeho ostatky byly 15. září 375 přeneseny do Mopsuestia v Kilikii. U ostatků také došlo na přímluvu mučedníka k zázrakům. Jeho kult se ponejvíce rozšířil v Konstantinopoli, kde mu byl zasvěcen kostel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Perdolens ; Nicomedes (století neznámé); Nicetas Gothus (asi 370); Rolandus de Medicis (1386); Catharina Fieschi (1510); Ioannes Baptista et Hyacinthus de los Angelis (1700); Antonius Maria Schwartz (1929); Ladislaus Miegoń (1942); Paulus Manna, presbyter (1952); Valerianus, m. Tornusii (s. inc.); Ioannes Baptista et Hyacinthus ab Angelis, martyres (1700); Straton, Valerius (s. IV); Alpinus, ep. Lugdunen. (s. IV); Aprus, ep. Tullen. (s. VI); Aichadrus (s. VII); Emila et Ieremias (852); Iosephus Puglisi (1993); Paschalis Penadés Jornet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.