Světci k nám hovoří...


sv. Satyr

Satyrus, frater s. Ambrosii

17. září, připomínka
Postavení:bratr sv. Ambrože
Úmrtí:asi 377

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 334 pravděpodobně v Trevíru v západním Německu jako syn římského vysokého správního úředníka. Vzhledem ke stěhování rodiny nevylučuje se jako místo narození ani Řím. Jeho mladším bratrem je sv. Ambrož (s pam. 7. 12.). Po ovdovění se s ním matka údajně přestěhovala do Říma.

Satyr zůstal svobodný a i když začal žít podle křesťanských zásad, se svým křtem dlouho váhal. Stal se výše postaveným úředníkem, ač po hodnostech zvlášť netoužil. Po zvolení Ambrože za milánského biskupa, jej následoval do Milána. Uvádí se, že vynikal dobročinností a pohostinností vůči chudým.

Legenda obrazně popisuje jeho cestu ke křtu. Za určitou záležitostí byl v Africe a při plavbě zpět se strhla bouře, při níž ho začalo tížit, že není pokřtěn. V nebezpečí života vzbudil v sobě silnou touhu přináležet Kristu. Legenda popisuje, že se mu na lodi podařilo získat částečku přenášené nejsv. svátosti, kterou si zabalenou do lněného plátna přivázal na krk, krátce předtím, než se s velikou důvěrou ponořil do mořských vln.

Šťastně se vrátil a zamířil prvně do chrámu vzdávat Bohu díky a hned požádal o sv. křest. Brzy po přijetí svátostí pak onemocněl a v Miláně zemřel. Byl pohřben vedle svatého mučedníka Viktora. Jejich ostatky jsou uloženy v chrámu Vittorio v Ciel d'Oro.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Robertus Bellarmino, ep. Capuan. et doctor Eccl. (1621); Satyrus, frater s. Ambrosii (asi 377); Lambertus, ep. Traiecten. (asi 705); Columba, virgo et m. Cordubæ (853); Hildegardis (1179); Petrus de Arbués (1485); Stanislaus Papczński (1701); Franciscus Maria de Camporosso (1866); Sigismundus Felix Feliński, episcopus (1895); Sigismundus Sajna (1940); Rodingus (s. VIII in.); Reginaldus, eremita (ca. 1104); Cherubinus Testa (1479); Ioannes Ventura Solsona (1936); Timotheus Valero Pérez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.