Světci k nám hovoří...


sv. Kolumba z Córdoby

Columba, virgo et m. Cordubæ

17. září, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:853

ŽIVOTOPIS

Pochází ze zámožnější rodiny ve Španělsku. Starší sestra Alžběta zřídila v Tabanosu dvojí klášter - pro panny a pro řeholníky. Tam se její bratr Martin stal opatem a Kolumba rovněž začala žít jako řeholnice. O její statečnosti a silné víře svědčí její jednání poté co všechny řeholnice byly od Maurů z kláštera vyhnány. Zašla za soudcem či vyšším místním úředníkem v Córdobě, vysvětlila mu důvody své víry i celou situaci. Zároveň před ním prohlásila, že Mohamed byl falešný prorok. Muslimský soudce ji pak odsoudil k smrti. Byla sťata 17. 9. 853 a vhozena do řeky Guadalquivir. Křesťané její tělo vytáhli a nakonec pohřbili v basilice sv Eulalie ve Fragell.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Robertus Bellarmino, ep. Capuan. et doctor Eccl. (1621); Satyrus, frater s. Ambrosii (asi 377); Lambertus, ep. Traiecten. (asi 705); Columba, virgo et m. Cordubæ (853); Hildegardis (1179); Petrus de Arbués (1485); Stanislaus Papczński (1701); Franciscus Maria de Camporosso (1866); Sigismundus Felix Feliński, episcopus (1895); Sigismundus Sajna (1940); Rodingus (s. VIII in.); Reginaldus, eremita (ca. 1104); Cherubinus Testa (1479); Ioannes Ventura Solsona (1936); Timotheus Valero Pérez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.