Světci k nám hovoří...


sv. Petr de Arbués

Petrus de Arbués

17. září, připomínka
Postavení:kněz a mučedník CRSA
Úmrtí:1485

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1442 v Epil poblíž Zaragozy v Aragónii ve Španělsku jako syn šlechtice Antonia Arbués a Sancie Ruiz. Vystudoval filosofii a pokračoval na univerzitě v Bologni v Itálii studiem teologie a církevního práva. Po návratu do Španělska vstoupil v Zaragoze do řádu sv. Augustina (Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustini). V roce 1483 byl pro své ctnosti jmenován inkvizitorem Aragonského království. Byl také zpovědníkem královny Isabelly. Již v dalším roce se přičiňoval o amnestii, byl horlivý a spravedlivý. Při vynášení rozsudku projevoval milosrdenství a soucit. Přesto ho nepřátelé církve obviňovali z krutostí.

Dne 15. 9. 1485, když se Petr v pozdních hodinách modlil před oltářem Panny Marie ve chrámu San Salvador v Zaragoze, byl napaden osmi útočníky. Ti mu nožem způsobili na krku zranění, jemuž po necelých dvou dnech agonie podlehl.

Blahořečený byl papežem Alexandrem VII. (1655-67) a svatořečen 29. 6. 1867 papežem Piem IX.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Robertus Bellarmino, ep. Capuan. et doctor Eccl. (1621); Satyrus, frater s. Ambrosii (asi 377); Lambertus, ep. Traiecten. (asi 705); Columba, virgo et m. Cordubæ (853); Hildegardis (1179); Petrus de Arbués (1485); Stanislaus Papczński (1701); Franciscus Maria de Camporosso (1866); Sigismundus Felix Feliński, episcopus (1895); Sigismundus Sajna (1940); Rodingus (s. VIII in.); Reginaldus, eremita (ca. 1104); Cherubinus Testa (1479); Ioannes Ventura Solsona (1936); Timotheus Valero Pérez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.