Světci k nám hovoří...


blah. Zikmund Sajna

Sigismundus Sajna

17. září, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:1940

ŽIVOTOPIS

Narodil se 20. 1. 1897 v Źurawlówce u Podlaski v Polsku do rolnické rodiny Františka Sajna a Františky roz. Jaroszové. Po gymnáziu v Siedlacích nastoupil v 21 letech do kněžského semináře ve Varšavě. Po kněžském svěcení v r. 1924 se stal kaplanem v Babicích, ale brzy byl poslán na Gregoriánskou universitu v Římě k dalšímu právnickému studiu. Po dosažení licenciátu mu zdravotní stav bránil v pokračování ve studiu a na léčení plicního a srdečního onemocnění byl v Zakopaném. Odtud přešel na kaplanské místo do Varšavy a od r. 1938 byl farářem a děkanem v Góre Kalwarii poblíž Varšavy. V dalším roce o svátku P.M. Neposkvrněné pranýřoval jednání okupantů a následovala série postihů. Domácí vězení, zákaz pastorační činnosti, věznění v kasárnách a pak v ústavu pro starce. V dubnu 1940 byl přemístěn na Suché aleje, odtud na Pawiak a protože odmítal vzdát se víry, byl nakonec odvezen do Palmír a zastřelen s 11 dalšími vězni při odvetné akci za smrt gestapáka ve Varšavě.

Za svého velkého utrpení, zejména na Pawiaku, druhým pomáhal, vedl je k modlitbě a zpovídal.

Při exhumaci ze společného hrobu zastřelených, o necelých 6 let později, jeho rodná sestra Marie, která byla loretánkou, ho identifikovala a jeho nový hrob se stal častěji navštěvovaným místem.

Papež Jan Pavel II. jej blahořečil 13. 6. 1999 ve Varšavě, mezi 108 dalšími polskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Robertus Bellarmino, ep. Capuan. et doctor Eccl. (1621); Satyrus, frater s. Ambrosii (asi 377); Lambertus, ep. Traiecten. (asi 705); Columba, virgo et m. Cordubæ (853); Hildegardis (1179); Petrus de Arbués (1485); Stanislaus Papczński (1701); Franciscus Maria de Camporosso (1866); Sigismundus Felix Feliński, episcopus (1895); Sigismundus Sajna (1940); Rodingus (s. VIII in.); Reginaldus, eremita (ca. 1104); Cherubinus Testa (1479); Ioannes Ventura Solsona (1936); Timotheus Valero Pérez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.