Světci k nám hovoří...


sv. Fereol z Vienne

Ferreolus, m. apud Viennam

18. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III
Patron:Marseille; vězňů
Atributy:roztržené řetězy, šibenice

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi po roce 200 v Galii. V mládí vstoupil do císařské armády, později se dostal do funkce tribuna. Stal se křesťanem, ale jeho víra zůstávala císařským úředníkům dlouho utajená. Tradice ho představuje jako vynikajícího důstojníka, který žil ve Vienne a v jeho domě byl po nějakou dobu ubytován sv. Julian z Brioude (Auvergne). V době pronásledování křesťanů za císaře Diokleciana (284-305) byl Julián pro veřejné vyznávání víry zabit a Fereol zatčen místním guvernérem Crispinem.

Bylo mu vytýkáno, že žil z platu císařské říše, ale nedbal císařských nařízení týkajících se víry. Fereol by rád v chudobě a tichu sloužil Bohu, ale prohlásil, že než se vzdát svého náboženství, raději ztratí svůj život. Byl zato bičován a po krutém mučení uvržen do nejhoršího vězení. Třetího dne však jakoby zázrakem z vězení unikl a dostal se za řeku Rhône. Byl ale znovu dopaden a sťat ke konci 3. století.

Křesťané z Vienne ho pohřbili a nad jeho hrobem byl postaven kostel kolem roku 473. Do něj ostatky mučedníka přenesl biskup Mamertus. Fereolovu mučednickou smrt dotvrzovali sv. Řehoř z Tours a Venantius Fortunát.

V jednom nepotvrzeném legendárním podání se rozšířil příběh, v němž se Fereol po vysvobození ze žaláře sám nabídl za jednoho odsouzence, který měl být oběšen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosephus de Cupertino (1663); Ferreolus, m. apud Viennam (s. III); Richardis (asi 895); Carolus Era (1936); Iosephus Kut (1942); David Okelo et Gilda Irwa (1918); Oceanus (s. inc.); Ariadna (s. inc.); Eustorgius, ep. Mediolanen.I (ante 355); Senarius (s. VI); Eumenius (ca. s. VII); Ferdinandus García Sendra et Iosephus García Mas (1936); Ambrosius (Salvator) Chuliá Ferrandis, Valentinus (Vincentius) ]aunzarás Gómez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.