Světci k nám hovoří...


sv. Richardis /Richarda/

Richardis

18. září, připomínka
Postavení:císařovna
Úmrtí:asi 895
Patron:Andlau; vzývána na ochranu proti požáru
Atributy:císařovna obklopená plameny, hořící kusy dřeva, řeholnice a odložená koruna

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Alsasku ve Francii jako dcera Erchangera, hraběte z Nordgau. V roce 862 se provdala za Karla III. Tlustého, který panoval od r. 876 ve východofrancké říši a od roku 881 byl císařem i západofrancké říše a Itálie. Manželé byli toho roku korunováni papežem Janem VIII.

O Richardě se uvádí, že byla štědrá v rozdávání almužen a vynikala zbožností. Se svým manželem se údajně domluvila na plné manželské zdrženlivosti odpovídající celibátnímu životu. Jejich soužití narušilo v roce 887 neodůvodněné podezřívání, že Richardis se dopustila manželské nevěry s Liutwardem. Podle některých životopisců mělo obvinění z cizoložství politický záměr.

Císařovna, ve snaze dokázat svou nevinu, se rozhodla pro tzv. zkoušku ohněm. Dvůr Karla III. toho roku opustila a panovníkova neschopnost byla prý důvodem, že téhož roku odstoupil nebo byl sesazen.

Richardis odešla do kláštera, údajně nejprve do Hohenburgu a odtud pak do kláštera v Andlau Abbey, na jehož založení se r. 880 podílela a kde její neteř Rotrod byla abatyší. V tomto klášteře zemřela s pověstí svatosti.

Její ostatky byly přeneseny za papeže Lva IX., v listopadu 1049, do hrobky opatského kostela. Současná hrobka pochází z roku 1350.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosephus de Cupertino (1663); Ferreolus, m. apud Viennam (s. III); Richardis (asi 895); Carolus Era (1936); Iosephus Kut (1942); David Okelo et Gilda Irwa (1918); Oceanus (s. inc.); Ariadna (s. inc.); Eustorgius, ep. Mediolanen.I (ante 355); Senarius (s. VI); Eumenius (ca. s. VII); Ferdinandus García Sendra et Iosephus García Mas (1936); Ambrosius (Salvator) Chuliá Ferrandis, Valentinus (Vincentius) ]aunzarás Gómez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.