Světci k nám hovoří...


Karel Erana Guruceta

Karel Erana Guruceta

blah. Karel Erana Guruceta

Carolus Era

18. září, připomínka
Postavení:mučedník SM
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 2. 11. 1884 v Aozaraze (Arechavaleta) v eparchii Vitoria v baskické provincii Guipúzcoa ve Španělsku. Byl třetím ze šesti dětí Mikuláše Herana a Josefy roz. Guruceta. V 15 letech odešel studovat k mariánům do Aozaraza poblíž Escoriaze. Je charakterizován pevností ve víře a citlivým svědomím. Byl menší postavy, zbožný, prostý a mezi studenty oblíbený. Věčné sliby složil 15. 8. 1908 v Madridu u Matky Boží z Pilar. Odtud byl poslán jako učitel do Villafranca de Oria, kde později škola zanikla. Vrátil se zpět na známý seminář v Madridu. V roce 1916 byl ustanoven rektorem a v této funkci vystřídal více řádových škol. Na první byl poslán do Ciudad Real (město asi 200 km jižně od Madridu), tehdy asi s 20.000 obyvateli. Jeho bratři a studenti později dosvědčovali, že vynikal hlubokou vírou, velkou láskou k modlitbě, pokorou, odpovědností, laskavostí a příjemným přirozeným vystupováním.

V roce 1927 byl poslán do Tetuán v Maroku. Jednalo se o území pod španělskou vládou a zde na škole mariánů působil šest let. V roce 1933 byl znovu pověřen funkcí rektora školy Panny Marie Pilar (Collegio nuestra Seńora del Pilar) do Madridu. Zde ho zastihlo vypuknutí občanské války 18. 7. 1936. Škola se seminářem byla 24. 7. zavřena a obsazena republikány, ale rektora prozatím pustili s příkazem každý den se hlásit na místním úřadu. Ten se ale druhého dne odvážil nebezpečné jízdy vlakem do Ciudad Real, kde doufal v setkání s ukrývajícími se bratry. Jeho dřívější škola zde byla už také obsazena červenou policií. S bratry kontakt navázal, ale 6. září byl dopaden a uvězněn. V noci na 18. září byl se sedmi dalšími vězni, mezi nimiž byl učitel a starší studenti, převezen v nákladním autu k mostu přes Rio Guadiana a 20 m od něj zastřelen.

V roce 1939 byl společný hrob otevřen, P. Karel Guruceta identifikován a jeho ostatky byly přeneseny na hřbitov. Lebka byla po otevření hrobu 8. 4. 1962 přenesena do řádové kaple v Santa Maria in Carabanchel v provincii Madrid.

Jako mučedník byl se dvěma bratry marianisty 6. 7. 1993 uznán s titulem ctihodný Boží služebník. Papež Jan Pavel II. všechny tři blahořečil 1. 10. 1995 v Římě, s dalšími 42 mučedníky ze španělské občanské války.

Druzí dva mariáni, ač jsou v martyrologiu zapsáni v den své smrti, jsou také uváděni společnou památkou v dnešní den úmrtí P. Karla.

Jedná se o bratra Fidela Fuidio Rodriga, který byl archeologem a 7. 8. byl v Ciudad Real uvězněn kvůli veřejně nošenému křížku. Po prvním zatčení byl propuštěn a pak uvězněn znovu a zastřelen v noci na 17. října téhož roku.

Jezus Hita Miranda je třetím marianistou a v Ciudad Real měl za úkol organizaci letních kurzů. Po zavření školy a rozpuštění komunity setrvával na modlitbách v místním penzionátu do 25. září, kdy byl zajat a téhož dne v nočních hodinách zastřelen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosephus de Cupertino (1663); Ferreolus, m. apud Viennam (s. III); Richardis (asi 895); Carolus Era (1936); Iosephus Kut (1942); David Okelo et Gilda Irwa (1918); Oceanus (s. inc.); Ariadna (s. inc.); Eustorgius, ep. Mediolanen.I (ante 355); Senarius (s. VI); Eumenius (ca. s. VII); Ferdinandus García Sendra et Iosephus García Mas (1936); Ambrosius (Salvator) Chuliá Ferrandis, Valentinus (Vincentius) ]aunzarás Gómez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.