Světci k nám hovoří...


blah. Josef Kut

Iosephus Kut

18. září, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se 21. 1. 1905 v polském Slawine u Ostrowa Wielkoploského Josefu Kutovi a Marii roz. Piaskowské. Po maturitě na gymnáziu v r. 1924 odešel na teologickou fakultu do Poznaně. Kněžské svěcení přijal 16. 6. 1929 a jako kaplan nastoupil v témže městě k sv. Martinovi. Od 1. 10. 1936 byl administrátorem ve farnosti Gošcieszyn. Vynikl horlivostí, s níž pomáhal všem potřebným.

Na začátku války vtrhli na faru Němci, kteří přišli z Tarnowé a P. Josefa Kuta zbili. Do vězení ve Forte VII v Poznani ho gestapo odvezlo 6. 10. 1941. Na konci měsíce byl převezen do Dachau a zařazen do skupiny pro odstraňování sněhu. Kápem byl často bit, prochladl a mimo stálého hladu se mu na těle objevily vředy, pro které byl převeden do táborové nemocnice. Odtud musel chodit pracovat na plantáže, ze kterých se vracel dokopán od dozorců s opuchlýma nohama. Vše snášel v pokoře a s tichostí i když ho okradli o chleba. Příbuzní se zasazovali o jeho propuštění. Němci dokonce souhlasili za podmínky, že se vzdá kněžství a podepíše listy týkající se německé národnosti. Josef Kut však raději v Dachau zemřel hladem. Podle oznámení zaslaného rodičům to bylo 18. 9. 1942 a následně byl spálen v táborovém krematoriu.

Blahořečený byl 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II. mezi 108 polskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosephus de Cupertino (1663); Ferreolus, m. apud Viennam (s. III); Richardis (asi 895); Carolus Era (1936); Iosephus Kut (1942); David Okelo et Gilda Irwa (1918); Oceanus (s. inc.); Ariadna (s. inc.); Eustorgius, ep. Mediolanen.I (ante 355); Senarius (s. VI); Eumenius (ca. s. VII); Ferdinandus García Sendra et Iosephus García Mas (1936); Ambrosius (Salvator) Chuliá Ferrandis, Valentinus (Vincentius) ]aunzarás Gómez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.