Světci k nám hovoří...


sv. Teodor

Theodorus, ep. Cantuarien

19. září, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:690

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi r. 602 v Tarsu v Kilíkii dnešním Turecku. V Aténách dosáhl vzdělání a pak si zvolil mnišský život. V Itálii vstoupil do řeckého kláštera s pravidly sv. Basila. Řeholní sliby skládal v Římě. V roce 667 se papež Vitalian rozhodl dosadit ho na arcibiskupský stolec v Canterbury, ačkoliv ještě neměl kněžské svěcení a bylo mu více než 60 let. V témže roce přijal subjáhenské svěcení a biskupské mu bylo uděleno 26. 3. 668 v Římě. Po něm v doprovodu Hadriana odcestoval přes zastávku v Paříži do Anglie. Jejich zastávka u biskupa Agilberta měla za cíl získání potřebných znalostí pro působení v Anglii. Po převzetí arcidiecéze začal hned zajišťovat obsazení uprázdněných biskupství. V roce 672 předsedal první synodě svolané z celé Anglie do Hertfordu.

Teodorova působnost je označována za významný mezník v dějinách anglické církve v souvislosti s její organizací i snahami o disciplínu. V Northumbrii urovnal spor Wilfrida s Ceaddou. Při stanovování hranic biskupství si poněkud neporozuměl s Wilfridem na rozdělení jeho diecéze, ale pak se snažil unáhlené rozhodnutí napravit. V Canterbury založil katedrální školu podle římského vzoru. Zde svou horlivostí a širokým zájmem život církve značně pozvedl. Zemřel v Canterbury asi v 88 letech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ianuarius, ep. Beneventan (s. IV.); Peleus, Nilus (s. IV); Theodorus, ep. Cantuarien (690); Lantbertus (957); Maria de Cervellón (1290); Alphonsus de Orozco (1591); Maria Gulielma (1852); Trophimus, m. Synnadæ (s. inc.); Eustochius (461); Sequanus (s. VI); Marianus, eremita (s. VI); Grericus seu Abbo, ep. Meten. (ca. 642); Pomposa (853); Arnulphus, ep. Vapincen. (ca. 1075); Hyacinthus Hoynelos González (1936); Francisca Cualladó Baixauli (1936); Maria a Iesu de la Yglesia y de Varo, Maria Perdolens et Consolata Aguiar-Mella y Díaz* (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.