Světci k nám hovoří...


sv. Lantbert

Lantbertus

19. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:957

ŽIVOTOPIS

Pocházel z hraběcího rodu z Ebersbergu, který leží asi 33km východně od Mnichova. V roce 937 se stal biskupem ve Freisingu a působil zde do konce života.

V jeho době bylo město nejednou ohrožováno nájezdem Uhrů a jeho záchrana v roce 955, kdy hrozilo katedrále ve Freisingu vypálení, je připisována účinnosti Lantbertovy modlitby. Tehdy došlo při útoku k několikadennímu zahalení do husté mlhy.

Pohřben byl ve svém bavorském diecézním městě. Uctíván je od 11. století a od r. 1973 se v kryptě kostela na dómském vrchu nachází jeho relikviář.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ianuarius, ep. Beneventan (s. IV.); Peleus, Nilus (s. IV); Theodorus, ep. Cantuarien (690); Lantbertus (957); Maria de Cervellón (1290); Alphonsus de Orozco (1591); Maria Gulielma (1852); Trophimus, m. Synnadæ (s. inc.); Eustochius (461); Sequanus (s. VI); Marianus, eremita (s. VI); Grericus seu Abbo, ep. Meten. (ca. 642); Pomposa (853); Arnulphus, ep. Vapincen. (ca. 1075); Hyacinthus Hoynelos González (1936); Francisca Cualladó Baixauli (1936); Maria a Iesu de la Yglesia y de Varo, Maria Perdolens et Consolata Aguiar-Mella y Díaz* (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.