Světci k nám hovoří...


blah. Marie de Cervellón

Maria de Cervellón

19. září, připomínka
Postavení:řeholnice OdeM
Úmrtí:1290
Patron:námořníků
Atributy:blesky, lodě, moře, řeholnice v bílém hábitu

ŽIVOTOPIS

Narodila se 1. 12. 1230 v Calle Moncada v provincii Barcelona ve Španělsku. Vyrostla ve velmi krásnou dívku morálních kvalit. Všechny nabídky k sňatku odmítala a rozhodla se k životu v celibátu pro Krista. Pro život s Bohem a ve službě nejpotřebnějším se rozhodla v Barceloně, po vyslechnutí kázání Bernarda de Corbarias, který se stal jejím duchovním rádcem. Byla oslovena činností řádu Panny Marie de Mercede (Ordo Beatae Maria Virginis de Mercede redemptionis captivorum), který byl r. 1218 založen Petrem Nolaskem na vykupování křesťanských otroků. I ona se chtěla podílet na osvobozování zajatců z rukou muslimů a protože byl pouze mužský řád, stala se zakladatelkou jeho ženské větve.

Marie de Cervellón si vážila čistoty, pomáhala chudým štědrými almužnami a proto začala být nazývána Maria del Socorro. V roce 1260 zemřel její otec a tak především pomáhala matce, kterou Pán k sobě povolal na začátku roku 1265. V témže roce 25. 3. složila řeholní sliby do rukou otce Bernarda, oblékla bílý hábit a stala se představenou nové komunity. Vynikla v poskytování útěchy chudým a pacientům v nemocnici sv. Eulálie. Řád s augustiniánskou řeholí v roce 1275 rozšířila o terciáře. Zájemci vedle obvyklých slibů se zavázali k práci pro křesťanské otroky.

Zemřela s pověstí svatosti a v legendárním vyprávění se uvádí, že byla viděna nad mořem, jak míří k těm, kteří se na moři dostali do problémů. Pro zázraky u jejího hrobu byla mezi blahoslavené zapsána 13. 2. 1692 papežem Inocentem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ianuarius, ep. Beneventan (s. IV.); Peleus, Nilus (s. IV); Theodorus, ep. Cantuarien (690); Lantbertus (957); Maria de Cervellón (1290); Alphonsus de Orozco (1591); Maria Gulielma (1852); Trophimus, m. Synnadæ (s. inc.); Eustochius (461); Sequanus (s. VI); Marianus, eremita (s. VI); Grericus seu Abbo, ep. Meten. (ca. 642); Pomposa (853); Arnulphus, ep. Vapincen. (ca. 1075); Hyacinthus Hoynelos González (1936); Francisca Cualladó Baixauli (1936); Maria a Iesu de la Yglesia y de Varo, Maria Perdolens et Consolata Aguiar-Mella y Díaz* (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.