Světci k nám hovoří...


sv. Ninián

Ninianus

16. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 432

ŽIVOTOPIS

Podle životopisu, připisovanému sv. Aelredu, pocházel z Cumbrianu v Británii a vystudoval v Římě, načež se vrátil do rodného kraje hlásat evangelium jako biskup. Jeho otec je označován za vojevůdce či náčelníka, který se stal konvertitou. Jako místo narození Niniána bývá uváděno i Galloway. Ověřenou zprávou je až Niniánovo působení v jihozápadním Skotsku, kam přišel jako biskup a věrozvěst. Jedná se zejména o Picts a Whithorn. Postavil zde první kamenný kostel a založil klášter označovaný jako "Candida Casa".

Ve Whithornu archeologové nalezli zbytky tohoto prvního kostela a z té doby byl r. 1880 nalezen i kámen s nápisem "Te Domine Laudamus ...", uchovávaný jako památka na misijní činnost sv. Niniana.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ludmilla (921); Cornelius Pp et Cyprianus (252); Ninianus (asi 432); Editha (asi 984); Victor Pp IIIw (1087); Ioannes Macías (1645); Euphemia (ca. 303); Abundius et socii (ca. 304); Priscus, ep. Nucerin. Paganorum (ca. s. IV); Rogellus et Servideus ('Abdallah) (852); Vitalis, abbas (1122); Martinus Sacerdos (1213); Ludovicus Aleman (1450); Dominicus Shobioye, Michael et Paulus Timonoya* (1628); Ignatius Casanovas (1936); Laureanus (Salvator) Ferrer Cardet, Benedictus (Emmanuel) Ferrer Jordá et Bernardinus (Paulus) Martínez Robles* (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.