Světci k nám hovoří...


sv. Edita

Editha

16. září, připomínka
Postavení:řeholnice OSB
Úmrtí:asi 984

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem r. 961 v Kemsingu v Kentu, v jižní části Anglie, jako dcera krále Edgarda a jeho konkubíny Wulfridy. Matka ji zaslíbila Bohu a sama s ní odešla do kláštera ve Wiltonu. V 15 letech zde Edita složila řeholní sliby. Ráda ošetřovala nemocné, vynikala pokorou a dalšími ctnostmi. Měla úctu ke znamení kříže, které často používala. Odmítala povýšení a ve věku 23 let zemřela.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ludmilla (921); Cornelius Pp et Cyprianus (252); Ninianus (asi 432); Editha (asi 984); Victor Pp IIIw (1087); Ioannes Macías (1645); Euphemia (ca. 303); Abundius et socii (ca. 304); Priscus, ep. Nucerin. Paganorum (ca. s. IV); Rogellus et Servideus ('Abdallah) (852); Vitalis, abbas (1122); Martinus Sacerdos (1213); Ludovicus Aleman (1450); Dominicus Shobioye, Michael et Paulus Timonoya* (1628); Ignatius Casanovas (1936); Laureanus (Salvator) Ferrer Cardet, Benedictus (Emmanuel) Ferrer Jordá et Bernardinus (Paulus) Martínez Robles* (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.