Světci k nám hovoří...


sv. Landelín

Landelinus, monachus Ettenhen.

21. září, připomínka
Postavení:poustevník, mnich
Úmrtí:s. VII
Patron:dětí

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Irska. Podle legendy byl královským synem, který opustil svůj domov, aby ve vzdálené zemi vedl mnišský život. Přišel do Ortenau v Baden-Württemberg v jižním Německu. Nějakou dobu údajně žil ve společnosti muže jmenujícího se Edulf a je uváděn jako první křesťanský misionář. Posléze odešel do větší samoty v lese u Ettenheimmünster poblíž města Ettenheim

Zde žil jako poustevník s láskou a s krásným vztahem k Boží přírodě. Jeho chování a přítomnost se prý nelíbily lovcům pohanského kmene Fyrsten. Když na něj s neúspěchem poslali své psy, začali se domnívat, že je chráněn magickou silou jako kouzelník a proto ho jeden z nich napadl a zabil. Tradovalo se, že to bylo 21. září 640 (nebo 680).

Edulf se svou ženou a dcerami ho pohřbili v pozdějším Landelin Münchheide (či Münchweieru), v němž pak byl postaven poutní chrám.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Matthæus Levi; Iona (8. stol. př. Kr.); Landelinus, monachus Ettenhen. (s. VII); Quadratus, discipulus Apostolorum (s. II); Pamphilus, m. Romæ (s. inc.); Alexander, m. Romæ ad Baccanas (s. inc.); Eusebius, Nestabus (362); Castor, ep. Apten. (ca. 420); Cadocus (s. VI); Gerulphus (ca. 750); Maura, virgo (ca. 850); Marcus Scalabrini de Mutina (1498); Vincentius Galbis Gironés et Emmanuel Torró Garcíaw, 21 sept. (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.