Světci k nám hovoří...


blah. Oto

Othow, ep. Frisingen

22. září, připomínka
Postavení:biskup OCist
Úmrtí:1158
Atributy:kniha, pero

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1112 v Neuburgu (dnešním Klosterneuburg) u Vídně jako syn markraběte Leopolda III. a Anežky, dcery císaře Jindřicha IV. Po studiích v Paříži r. 1132 vstoupil do cisterciáckého kláštera v dnešním Morimond Fresnoy-en-Bassigny. V roce 1138 zde byl již opatem a téhož roku se stal biskupem ve Freisingu. Je uváděn jako znovuzakladatel diecéze. Obnovil katedrální školu, která se stala významným duchovním centrem. Přinášel do diecéze reformu a pozvedal morálku života. Vytrvale se zasazoval o smír mezi církví, říší a vévodstvím.

Nemalý význam má jeho spisovatelská činnost. V osmidílném "Chronicon” či "Historia de duabus civitatibus” se zaměřil na vývoj od stvoření světa až do konce času. Jeho díla obsahují mnoho cenných informací o historii.

Zemřel 22. září 1158 v Morimond v dnešním Fresnoy-en-Bassigny ve Francii, kam se dostavil na generální kapitulu. Zde byl pohřben v klášterním kostele.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mauritius, Exsuperius (asi 302); Emmerammus (asi 690); Othow, ep. Frisingen (1158); Ignatius de Santhiá (1770); Emerita (s. inc.); Basilla, m. Romæ (304); Silvanus, eremita (ca. s. V); Florentius, presb. (ca. s. VI); Lauto seu Laudus (post 549); Salaberga (ca. 664); Iosephus Marchandon. (1794); Carolus Navarro (1936); Germanus Gozalvo Andreu (1936); Vincentius Pelufo Corts et Iosepha Moscardó Montalváw (1936); Vincentius Sicluna Hernándezw (1936); Maria a Purificatione Vidal Pastor (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.