Světci k nám hovoří...


sv. Línus

Linus Pp

23. září, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:s. I.

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve Volateře v Toskánsku (střední Itálii) jako syn Herkulána a Klaudie, která přes ap. Pavla nechala pozdravovat Timoteje (2 Tim 4,21). Byl pokřtěn a apoštolem Petrem posvěcen za pomocného biskupa. Od něj byl pak poslán do Francie, kde působil v Besanconu. Poté co se vrátil do Říma, byl přímým spolupracovníkem apoštola Petra a po jeho smrti byl zvolen jeho prvním nástupcem, jak uvádějí nejstarší seznamy římských biskupů. V mešním kánonu je uváděno jeho jméno hned za apoštoly.

Podrobnějších zpráv o životě Lína nemáme. Jeho pontifikát byl za pohnuté doby, v níž docházelo k mnohým vzpourám. Císař Nero v noci 8. 6. 68 utekl z Říma k Ostrianu na Faonův letohrádek, kde skončil sebevraždou. Vystřídali ho císařové Galba a Vitelius, po jejichž zabití byl císařem Vespanián. Za Linova pontifikátu došlo k potření židovské vzpoury a k vyvrácení Jeruzalémského chrámu Římany.

Linus potvrdil, že ženy mají přistupovati k bohoslužbě s pokrytou hlavou a je mu také připisováno zavedení palia jako symbolu papežské autority. Po 11 letech na Petrově stolci byl umučen na rozkaz konsula Saturnina a pak pohřben vedle sv. Petra na vatikánském svahu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius de Pietrelcina (1968); Zacharias et Elisabeth (I. s.); Linus Pp (s. I.); Constantius, mansionarius (s. V); Adamnanus (704); Petrus Acotanto (asi 1187); Helena Duglioli (1520); Christophorus, Antonius et Ioannes, m. in Mexico (1527-1529); Maria Æmilia Tavernierw (1851); Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa (1936); Ascensio a Sancto Iosepho Calasanctio Lloret Marco (1936); Bernardina Jablonska (1940); Iosephus Stanek (1944); Sossus, 23 sept. (ca. 305); Andreas, Ioannes (post 881); Gulielmus Way (1588); Vincenti us Ballester Farw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.