Světci k nám hovoří...


blah. Marie Emílie Tavernier

Maria Æmilia Tavernierw

23. září, připomínka
Postavení:řeholnice
Úmrtí:1851

ŽIVOTOPIS

Narodila se 19. 2. 1800 v Motrealu v Kanadě jako 15. dítě Antonína a Josefíny, pocházejících z Francie. Ve čtyřech letech jí zemřela matka a adoptovala ji otcova sestra. Ta ji zajistila vzdělávání na internátu sester Notre Dame (kongregace CND). Ve 14 letech, kdy jí zemřel i otec, se vrátila k tetě a pak pomáhala v rodinách svých bratrů. Asi v 18tiletech pomáhala u ovdovělého bratra a za odměnu si vyžádala souhlas k prostírání stolu pro žebráky. Po dvouletém zaměstnání v Quebecu se vrátila do Montrealu, kde se 4. 6. 1823 provdala za Jana Gamelina, který byl o 27 let starší. Měli tři děti, z nichž dvě zemřely hned po narození. Po čtyřletém manželství jí zemřel muž a v dalším roce i poslední dítě.

Při hlubokém žalu v ní začalo zrát nové povolání služby trpícím. Pomáhajíce druhým, zapomínala na vlastní trápení. Pro chudé starší ženy otevřela začátkem března 1828 první útulek. Za epidemie, která začala r. 1832, s velkou horlivostí pomáhala postiženým a o 5 let později pečovala o oběti občanské války.

Se sedmi ženami, které jí pomáhaly, založila novou kongregaci nazvanou "Sestry Prozřetelnosti". Řeholní hábit přijaly 25. 3. 1843 z rukou montrealského biskupa Ignáce Bourgeta. Po roce složily první sliby a v krátké době, s přílivem dívek ochotných starat se o sirotky i staré a nemocné osoby, zřizovaly nové domy.

V roce 1851, za epidemie cholery, se některé sestry nakazily, mezi nimi i matka představená Marie Emílie Tavernier a svůj život odevzdala Pánu v 51 letech.

Blahořečená byla 7. 10. 2001 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius de Pietrelcina (1968); Zacharias et Elisabeth (I. s.); Linus Pp (s. I.); Constantius, mansionarius (s. V); Adamnanus (704); Petrus Acotanto (asi 1187); Helena Duglioli (1520); Christophorus, Antonius et Ioannes, m. in Mexico (1527-1529); Maria Æmilia Tavernierw (1851); Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa (1936); Ascensio a Sancto Iosepho Calasanctio Lloret Marco (1936); Bernardina Jablonska (1940); Iosephus Stanek (1944); Sossus, 23 sept. (ca. 305); Andreas, Ioannes (post 881); Gulielmus Way (1588); Vincenti us Ballester Farw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.