Světci k nám hovoří...


blah. Josef Stanek

Iosephus Stanek

23. září, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:1944

ŽIVOTOPIS

Narodil se 4. 12. 1916 v Lapšiccích na Spiši (Javorině). Tehdy se jednalo o území Uherska, které však bylo o dva roky později přenecháno Polsku za část Těšínska. Jeho rodiče Josef S. a Anežka roz. Nováková měli více dětí, ale ty se roku 1922 staly sirotky. O šestiletého Josefa se starala starší sestra. Josef se dobře učil a již v osmi letech nastoupil ve Wadovicích do pallotínského gymnázia. Byl kamarádský, upřímný a odvážný. Po maturitě odešel do kláštera v Sucharech a pak do semináře v Oltarzew. Na začátku války přešel s několika kleriky na východní území Polska. Zde byl od sovětů zatčen, ale podařilo se mu uprchnout a dostat se zpět.

Kněžské svěcení přijal 7. 4. 1941 ve Varšavě a primiční mši sv. sloužil ve svém rodišti. Pokračoval pak ve Varšavě studiem v ilegálním kroužku na fakultě sociologie. Při vypuknutí povstání na začátku srpna 1944 se zapojil do služby povstalcům a na novém působišti na Czerniakowském předměstí nosil povstalcům vodu a pomáhal zasypaným a zraněným. Aby jim pomohl přežít, začal vyjednávat s Němci. Hitlerovi vojáci ho pak zajali, krutě zbili a nakonec oběsili. Mnoho lidí mu vděčilo za život.

Po první exhumaci ze společného hrobu byl na jaře pohřben u řeky Visly a později byly jeho ostatky vyzdviženy a přeneseny do kostela palotínů ve Varšavě a pak na Powazky, k padlým členům ilegální vojenské organizace AK vedené londýnskou vládou. Blahořečený byl 13. 6. 1999 Janem Pavlem II., mezi 108 mučedníky z období II. světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius de Pietrelcina (1968); Zacharias et Elisabeth (I. s.); Linus Pp (s. I.); Constantius, mansionarius (s. V); Adamnanus (704); Petrus Acotanto (asi 1187); Helena Duglioli (1520); Christophorus, Antonius et Ioannes, m. in Mexico (1527-1529); Maria Æmilia Tavernierw (1851); Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa (1936); Ascensio a Sancto Iosepho Calasanctio Lloret Marco (1936); Bernardina Jablonska (1940); Iosephus Stanek (1944); Sossus, 23 sept. (ca. 305); Andreas, Ioannes (post 881); Gulielmus Way (1588); Vincenti us Ballester Farw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.