Světci k nám hovoří...


blah. Alfons del Sagrado Corazón

Alphonsus a Sancto Corde Mari

24. září, připomínka
Postavení:kněz a mučedník OCD
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 19. 5. 1905 v Balaguer v provincii Lleida ve Španělsku. V dalším měsíci byl 25. 6. pokřtěn a biřmován 11. 11. 1908. Byl nejmladším z patnácti sourozenců. V roce 1916 nastoupil do malého semináře bosých karmelitánů v Barceloně.

V srpnu 1920 začal noviciát a 28. 8. 1921 skládal sliby. Studoval pak v Badaloně a v Barceloně filosofii a teologii. Dva roky se na své poslání připravoval na hoře Karmel. Kněžské svěcení mu 15. 4. 1928 udělil jeruzalémský patriarcha.

V roce 1929 se vrátil do Španělska a začal učit v menším semináři v Palafrugell. Roku 1933 byl jmenován provinčním supriorem v Badalona. Po vypuknutí občanské války, 20. 7. 1936, ještě s dalším knězem nalezl útočiště u Bonanova poblíž Barcelony. K jeho zatčení došlo v Portal del Angel 23. září a následující den byl se šesti dalšími vězni odvezen na neznámé místo k popravě. Bylo mu 31 let.

Blahořečený byl v Římě 28. 10. 2007 s 497 dalšími mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gerardus Sagredo (1046); Pacificus de Sancto Severino (1721); Columba /Ioanna/ Gabriel (1926); Alphonsus a Sancto Corde Mari (1936); Columba (Ioanna) Gabriel (1926); Alphonsus a Sancto Corde Mari (1936); Anatolius, ep. Mediolanen. (s. II); Andochius, Thyrsus et Felix (s. inc.); Rusticus, ep. Arvernen. (s. V); Lupus, ep. Lugdunen. (post 528); Isarnus (1043); Dalmatius Moner (1341); Gulielmus Spenser et Robertus Hardesty (1589); Antonius Martinus Slomšek (1862); Iosephus Raymundus Paschalis Ferrer Botella (1936); Iosephus Maria Ferrándiz Hernández (1936); Incarnatio Gil Valls (1936); Iosephus Raymundus Ferragud Girbés (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.