Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Josef de Leonessa

Iosephus de Leonessa

4. února, připomínka
Postavení:kněz, misionář OFMCap
Úmrtí:1612

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1556 v Leonesse (Rieti) v Abruzzách a byl pokřtěn Euphranius. Brzy se stal sirotkem.

Příbuzní chtěli, aby se oženil, ale on odmítl nevěstu a v 17 letech odešel do kapucínského kláštera v Assisi. Žil tam ve velmi přísné kajícnosti, přijal jméno Josef a dosáhl kněžského svěcení. Podle svého přání byl vyslán na misii do Konstantinopole. Osvobozoval tam bezbranné otroky, pečoval o vězně, hlásal křesťanskou víru mezi mohamedány. Proto byl uvězněn a mučen. S probodnutou pravou rukou a nohou visel tři dny na šibenici. Podle tradice byl zázračně zachráněn andělem.

Vrátil se do Itálie a usiloval o obrácení hříšníků, o nápravu různých pohoršení a neřestí, kterých bylo hodně mezi křesťany. Kázal několikrát denně a projevoval velkou trpělivost. Při onemocnění, kdy musel podstoupit operaci a měl být při ní svázán, odmítl takové zajištění slovy, že mu v rukou stačí kříž. Ten že je jeho poutem, že bude svázán Spasitelovými bolestmi a vše trpělivě snášet z lásky k němu. Tak se stalo, tehdy ještě neexistovala narkóza. Zemřel v klášteře Amatrice v diecézi Rieti.

V roce 1746 byl svatořečen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eutychius, m. Romæ (století neznámé); Papias, Diodorus et Claudianus, martyrum in Pamphylia (s. III.); Phileas et Philoromus (s. IV.); Isidorus, presb. in Ægypto (asi 449); Aventinus, ep. Carnuten (po roce 511); Aventinus, famulus (asi 537); Rabanus Maurus (856); Nicolaus Studita (868); Gilbertus, presb. (1189); Ioanna Valois (1505); Ioannes Speed (1594); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.