Světci k nám hovoří...


sv. Pavel, Tatta, Sabinián, Maxim, Rufus a Evžen

Paulus, Tatta

25. září, připomínka
Postavení:manželé s dětmi, mučedníci
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Pavel a Tatta byli křesťané, kteří v Damašku v Sýrii vzorně vychovávali své děti: Sabiniána, Maxima, Rufa a Evžena. Svou víru všichni potvrdili prolitím krve. Celá rodina byla obviněna z křesťanského života, kdy samozřejmě odmítala světem stále pronikající pohanství. Jeho prvky a nabídky dnes někteří považují za banalitu, ač jejich tolerancí v rodině jde o porušování zásad života podle evangelia.

Připomínaná odvaha, statečnost a věrnost těchto Kristových svědků, kteří před smrtí prošli těžkým mučením, nemá zůstat zapomenuta zvláště dnešním světě, kde je hodnota rodiny stále častěji zpochybňována.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cleophas (I. stol.); Firminus, ep. Ambianen. (století neznámé); Paulus, Tatta (asi s. IV.); Finbarrus (s. VI.); Aunacharius (605); Ermenphridus, abbas (asi 670); Sergius de Radonez (1392); Marcus Criado (1569); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus /Iosephus/ Bengoa Aranguren et Paulus Maria /Petrus/ Leoz y Portillo (1936); Ioannes Codera Marqués (1936); Antonius Rodriguez Cid (1936); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus (Iosephus) Bengoa Aranguren et Paulus Maria (Petrus) Leoz y Portillo (1936); Solemnis (ante 511); Principius (s. VI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.