Světci k nám hovoří...


sv. Finbar

Finbarrus

25. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem 560 v Lisnacaheragh v hrabství Cork v Irsku jako syn řemeslníka a dámy z irského královského dvora. O jeho původu je však více verzí. Původní křestní jméno prý měl Lochan a jméno Finbar (Fionnbharr - bílá hlava) dostal kvůli světlým vlasům od mnichů v Kilmacahil v Kilkenny, kde se vzdělával. Nějakou dobu prý pobýval na jihu Irska - v Gowran, Coolcashin a Aghaboe. Pak žil jako poustevník na malém ostrově Lough Eiro a při řece Lee založil klášter, u něhož vyrostlo město Cork. S několika dalšími mnichy vykonal pouť do Říma a nakonec byl v Cork ustanoven prvním biskupem. Legenda o něm hýří zázraky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cleophas (I. stol.); Firminus, ep. Ambianen. (století neznámé); Paulus, Tatta (asi s. IV.); Finbarrus (s. VI.); Aunacharius (605); Ermenphridus, abbas (asi 670); Sergius de Radonez (1392); Marcus Criado (1569); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus /Iosephus/ Bengoa Aranguren et Paulus Maria /Petrus/ Leoz y Portillo (1936); Ioannes Codera Marqués (1936); Antonius Rodriguez Cid (1936); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus (Iosephus) Bengoa Aranguren et Paulus Maria (Petrus) Leoz y Portillo (1936); Solemnis (ante 511); Principius (s. VI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.