Světci k nám hovoří...


sv. Aunacharius /či Aunacario/

Aunacharius

25. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:605

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 573 u Orleans ve Francii. Vyrůstal v Royal Court na dvoře krále Guntrama z Burgundska. Ke kněžství došel pod vedením biskupa Syagria v Autunu. V roce 561 se stal biskupem v Auxerre. Je udáváno, že zavedl praxi modliteb litanií, prosazoval kázeň u duchovenstva a bojoval proti pověrám. Je označován ve své době za jednoho z nejvlivnějších a respektovaných biskupů Francie. Účastnil se synod v Paříži (573) a v Mâcon (583 a 585). Zemřel r. 605 v Auxerre. Jeho ostatky uložené do zlatého sarkofágu byly v r. 1567 od Huguenotů zničeny.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cleophas (I. stol.); Firminus, ep. Ambianen. (století neznámé); Paulus, Tatta (asi s. IV.); Finbarrus (s. VI.); Aunacharius (605); Ermenphridus, abbas (asi 670); Sergius de Radonez (1392); Marcus Criado (1569); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus /Iosephus/ Bengoa Aranguren et Paulus Maria /Petrus/ Leoz y Portillo (1936); Ioannes Codera Marqués (1936); Antonius Rodriguez Cid (1936); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus (Iosephus) Bengoa Aranguren et Paulus Maria (Petrus) Leoz y Portillo (1936); Solemnis (ante 511); Principius (s. VI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.