Světci k nám hovoří...


blah. Marek Criado

Marcus Criado

25. září, připomínka
Postavení:misionář, mučedník OSST
Úmrtí:1569
Patron:La Peza, diecéze Guadix
Atributy:oděv trinitářů s křížem (svislé rameno červené a vodorovné bílé), srdce

ŽIVOTOPIS

Narodil se 25. 4. 1522 v Andujar ve Španělsku. Byl vynikajícím studentem. V roce 1536 vstoupil do řádu trinitářů (Ordo Ssmae Trinitatis Nejsvětější Trojice na vykupování křesťanských zajatců) a oblékl bílý oděv s červenomodrým křížem na prsou. Po dokončení studia filozofie a teologie přijal kněžské svěcení. Pak působil v Andujar, Jaén a Ubeda. Dále byl poslán do eparchie Guadix mezi muslimy. V horlivosti pro slávu Boží a spásu duší byl neúnavný a vydával se do velkých nebezpečí.

Přešel kopce dell'Alpujarras a všude posiloval slabé ve víře a vedl k morální nápravě. V La Peza byl proto zbit a přesto se tam později vracel. V Sierra de los Filabres byl krutě týrán a z Cádiar se před horším osudem zachraňoval uniknutím v koši. Poslední muka vytrpěl za doby muslimského povstání v Alpujarra a to v Slatě dell'Alpujarras u La Peza (v Granadě ve Španělsku), kde byl tři dny přivázán na dubu. Zde celým srdcem Boha oslavoval hymny a modlil se za své vrahy. Ti ho pak 25. září ukamenovali. Je vyobrazován jak mu nakonec vytrhli srdce.

Blahořečený byl 24. 7. 1899 papežem Lvem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cleophas (I. stol.); Firminus, ep. Ambianen. (století neznámé); Paulus, Tatta (asi s. IV.); Finbarrus (s. VI.); Aunacharius (605); Ermenphridus, abbas (asi 670); Sergius de Radonez (1392); Marcus Criado (1569); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus /Iosephus/ Bengoa Aranguren et Paulus Maria /Petrus/ Leoz y Portillo (1936); Ioannes Codera Marqués (1936); Antonius Rodriguez Cid (1936); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus (Iosephus) Bengoa Aranguren et Paulus Maria (Petrus) Leoz y Portillo (1936); Solemnis (ante 511); Principius (s. VI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.