Světci k nám hovoří...


blah. Jan Codera Marqués

Ioannes Codera Marqués

25. září, připomínka
Postavení:mučedník SDB
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 25. 5. 1883 v Barbastro v Huesca ve Španělsku. Vstoupil do řádu salesiánů a v Carabanchel Alto v diecézi Madrid složil 24. 7. 1919 řeholní sliby. Za občanské války v roce 1936 byl pro svou příslušnost k řádu opakovaně zatčen, ale i propuštěn. Pak byl dopaden při návštěvě nemocné osoby, které dodával útěchu, a za tento projev křesťanského milosrdenství a věrnost pravidlům, pro které se z lásky ke Kristu rozhodl, byl 25. září postaven před popravčí četu společně s postulantem SDB Tomášem Gil de la Cal.

Oba byli blahořečeni 28. 10. 2007 mezi 498 mučedníky ze španělské občanské války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cleophas (I. stol.); Firminus, ep. Ambianen. (století neznámé); Paulus, Tatta (asi s. IV.); Finbarrus (s. VI.); Aunacharius (605); Ermenphridus, abbas (asi 670); Sergius de Radonez (1392); Marcus Criado (1569); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus /Iosephus/ Bengoa Aranguren et Paulus Maria /Petrus/ Leoz y Portillo (1936); Ioannes Codera Marqués (1936); Antonius Rodriguez Cid (1936); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus (Iosephus) Bengoa Aranguren et Paulus Maria (Petrus) Leoz y Portillo (1936); Solemnis (ante 511); Principius (s. VI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.