Světci k nám hovoří...


blah. Marie Jordá Botella

Maria Jordá Botella

26. září, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 26. 1. 1905 v Alcoy v provincii Alicante ve Španělsku. První sv. přijímání přijala 21. 4. 1912 ve farním kostele San Francesco. Vychovávána v katolické víře osvojovala si ctnostný život a později se zapojila do dobročinných akcí bratrstva sv. Vincence z Paula. Podílela se na křesťanské sociální činnosti, povzbuzovala a utvrzovala druhé ve víře. Již v roce 1931 se na ni zaměřovali nepřátele církve a po vypuknutí občanské války ji milice uvěznila. Pro její půvab se ji jeden milicionář snažil získat a znásilnit, ale velmi tvrdě se bránila. Krátce na to, 26. září, v Benifallín v provincii Alicante, zemřela mučednickou smrtí.

Blahořečená byla 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cosmas et Damianus (asi s. III.); Gedeon (asi kolem r. 1050 př. Kr.); Nilus, abbas Cryptoferren (1004/1005); Teresia /Maria Victoria/ Couderc (1885); Gaspar Stanggassinger (1899); Aloysius Tezza, presbyter (1923); Maria Jordá Botella (1936); Iulius) Esteve Flors (1936); Teresia (Maria Victoria) Couderc (1885); Bonaventura (Iulius) Esteve Flors (1936); Senator, m. Albani (s. III/IV); Eusebius, ep. Bononien. (s. IV); Stephanus de Rossano, monachus (1001); Lucia de Caltagirone (1400); Maria a Refugio (Teresia) Rosat Balasch et Maria a Calvario (Iosepha) Romero Clariana. (1936); Iosephus Maria Vidal Segú (1936); Raphael Pardo Molina (1936); Crescentia Valls Espí (1936); Leo (Emmanuel) Legua Martí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.