Světci k nám hovoří...


blah. Bonaventura /Julius/ Esteve Flors (Bonaventura

Iulius) Esteve Flors

26. září, připomínka
Postavení:kněz a mučedník OFMCap
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 9. 10. 1897 v Puzol v provincii Valencie ve Španělsku. Byl jedním z 9 dětí Donny Flors a Vincence Esteve. V roce 1913 vstoupil do řádu kapucínů. Časné sliby složil 17. 9. 1914 a věčné sliby 18. 9. 1918. Studia dokončil na gregoriánské univerzitě v Římě doktorátem z filozofie. Kněžské svěcení přijal 26. 3. 1921 a vrátil se do Španělska. Působil v Orihuele především jako kazatel a lektor. Vynikl inteligencí, zdvořilostí a klidem čerpaným z modlitby.

Na začátku občanské války se zdržoval v Carcagente, kde byl 24. 9. 1936 zajat a o dva dny později na hřbitově v Gilet zastřelen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cosmas et Damianus (asi s. III.); Gedeon (asi kolem r. 1050 př. Kr.); Nilus, abbas Cryptoferren (1004/1005); Teresia /Maria Victoria/ Couderc (1885); Gaspar Stanggassinger (1899); Aloysius Tezza, presbyter (1923); Maria Jordá Botella (1936); Iulius) Esteve Flors (1936); Teresia (Maria Victoria) Couderc (1885); Bonaventura (Iulius) Esteve Flors (1936); Senator, m. Albani (s. III/IV); Eusebius, ep. Bononien. (s. IV); Stephanus de Rossano, monachus (1001); Lucia de Caltagirone (1400); Maria a Refugio (Teresia) Rosat Balasch et Maria a Calvario (Iosepha) Romero Clariana. (1936); Iosephus Maria Vidal Segú (1936); Raphael Pardo Molina (1936); Crescentia Valls Espí (1936); Leo (Emmanuel) Legua Martí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.