Světci k nám hovoří...


sv. Papiáš, Diodor a Klaudián

Papias, Diodorus et Claudianus, martyrum in Pamphylia

4. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Papiáš, Diodor a Klaudián žili v městě Perge v Pamfilii (území Malé Asie). Jako duchovní pastýři vykonávali své povolání s velkou horlivostí a s úsilím přivádět pohany k Bohu. Podle některých údajů byli umučeni se svým biskupem Nestorem a dalším druhem Conone l'Ortolano, kteří jsou připomínáni v byzantské církvi 28. 2.

Zde martyrologiem uváděna trojice mučedníků z Pamfylie z doby císaře Decia se vyskytuje v různých orientálních kalendářích s odlišným datem.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eutychius, m. Romæ (století neznámé); Papias, Diodorus et Claudianus, martyrum in Pamphylia (s. III.); Phileas et Philoromus (s. IV.); Isidorus, presb. in Ægypto (asi 449); Aventinus, ep. Carnuten (po roce 511); Aventinus, famulus (asi 537); Rabanus Maurus (856); Nicolaus Studita (868); Gilbertus, presb. (1189); Ioanna Valois (1505); Ioannes Speed (1594); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.