Světci k nám hovoří...


sv. Eustochium

Eustochium, virgo in Palæstina

28. září, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:asi 419
Atributy:lilie, mniška

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 368 v Římě jako poslední dcera sv. Pavly (pam. 26. 1.) a senátora Toxotia. Měla staršího bratra a tři sestry. V roce 379 její otec zemřel a matka se rozhodla vedle výchovy dětí věnovat se více duchovnímu životu. Seznámila se s křesťanskou vdovou Marcelou (pam. 31. 1.) a r. 382 obě i s Eustochií našly duchovní vedení u sv. Jeronýma (pam. 30. 9.). Ten v roce 385 odešel z Říma do Betléma. O Eustochii se v té době prý zajímal jeden konzul, kterého odmítla pro rozhodnutí žít pro Krista.

Pavla, její 17letá Eustochium se vydaly ještě s dalšími ženami na pouť do Svaté země a navštívily i egyptské mnichy. V roce 386 přišly za Jeronýmem do Betléma. Pavla využila svého majetku ke koupi nemovitostí, v nichž společně zřídily tři ženské kláštery a jeden pro mnichy. Zřídila také útulek pro poutníky. Eustochium s matkou pomáhaly Jeronýmovi při překladu Bible.

V roce 404 Pavla zemřela a vedení komunity po ní převzala Eustochium. Za jejího vedení došlo k útoku na klášter, z něhož se těžko vzpamatovávala. A asi brzy poté, v r. 419 zemřela.

Informace o ní a její matce se zachovaly v dopise sv. Jeronýma. Zmínil se o jejich asketickém životě, k němuž patřilo i to, že nejedly maso ani ryby, vejce, med; nepily víno ani mléko.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Venceslaus, dux Bohemiæ (929/935); Laurentius Ruiz de Manila et XV socii: Dominicus Ibá, passio: 14 aug. 1633 (1633 až 1634); Chariton, abbas (asi 350); Eustochium, virgo in Palæstina (asi 419); Leoba (asi 782); Simon de Rojas (1624); Amalia Abad Casasempere (1936); Iosephus Tarrats Comaposada (1936); Ioachim a Sancta Iosepha /Iosephus/ Juliá et Iosephus Casas Ros de Ordal (1936); Nicetas Budka (1949); ; Alph, Alexander et Zosimus (s. IV); Zama (ca. s. IV); Exsuperius, ep. Tolosan. (post 411); Salonius (post 450); Faustus, ep. Regien. (post 485); Annemundus (ca. 658); Chunialdus et Gisilarius (s. VIII); Bernardinus de Feltre (1494); Ioannes Shozaburo, Mancius Ichizayemon (1630); Franciscus Xaverius Ponsa Casallarch (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.