Světci k nám hovoří...


blah. Josef Tarrats Comaposada

Iosephus Tarrats Comaposada

28. září, připomínka
Postavení:mučedník TJ
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 29. 8. 1878 v Manrese ve Španělsku. V 17 letech, 28. 8. 1895, vstoupil do jezuitského řádu. Jako prostý bratr vystřídal jezuitské domy v Tortosa, Zaragoze a Valencii. Zde ho zastihla občanská válka a rozpouštění klášterů. Odešel do útulku Malých sester chudých ve Valencii, kde byl 28. 9. 1936 dopaden revolucionáři. Těm při výslechu hrdině přiznal, že je jezuita. Zbili ho a odvezli za město, kde jej zabili.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Venceslaus, dux Bohemiæ (929/935); Laurentius Ruiz de Manila et XV socii: Dominicus Ibá, passio: 14 aug. 1633 (1633 až 1634); Chariton, abbas (asi 350); Eustochium, virgo in Palæstina (asi 419); Leoba (asi 782); Simon de Rojas (1624); Amalia Abad Casasempere (1936); Iosephus Tarrats Comaposada (1936); Ioachim a Sancta Iosepha /Iosephus/ Juliá et Iosephus Casas Ros de Ordal (1936); Nicetas Budka (1949); ; Alph, Alexander et Zosimus (s. IV); Zama (ca. s. IV); Exsuperius, ep. Tolosan. (post 411); Salonius (post 450); Faustus, ep. Regien. (post 485); Annemundus (ca. 658); Chunialdus et Gisilarius (s. VIII); Bernardinus de Feltre (1494); Ioannes Shozaburo, Mancius Ichizayemon (1630); Franciscus Xaverius Ponsa Casallarch (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.