Světci k nám hovoří...


Jáchym od sv. Josefa Juliá @

Jáchym od sv. Josefa Juliá Used with permission of The Hagiography Circle

Josef Casas Ros@

Josef Casas RosUsed with permission of The Hagiography Circle

blah. Jáchym od sv. Josefa /Josef/ Juliá a Josef Casas Ros z Ordal

Ioachim a Sancta Iosepha /Iosephus/ Juliá et Iosephus Casas Ros de Ordal

28. září, připomínka
Postavení:mučedníci (OCD)
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 22. 12. 1914 v Ordal v provincii Barcelona ve Španělsku. Na Nový rok byl pokřtěn a 6. 5. 1916 biřmován. V 11 letech odešel do menšího semináře bosých karmelitánů v Palafrugell a v roce 1931 začal noviciát v Tarragoně. Časné sliby složil 5. 8. 1932. Po nich studoval v Badaloně tři roky filozofii a do vypuknutí občanské války ukončil první rok teologie. Ještě v červenci musel badalonský karmelitánský klášter opustit a odešel za bratrem Štěpánem k rodině Grau. Dne 27. 9. 1936 ho společně s Josefem Casas Ros z Ordal, o rok mladším diecézním seminaristou, zatkla milice. Dopravila je do vězení ve Vilafranca del Penedes a druhého dne je převezli na náměstí v Moià, kde oba o půl dvanácté v noci popravili. Všechna tato místa se nacházejí v barcelonské provincii. Podle svědectví bylo oběma před smrtí nabízeno propuštění za podmínky, že se vzdají víry. Jednoznačně takový návrh odmítli. Josefu Casas bylo 20 a bratru Jáchymovi od sv. Josefa 21 let.

Blahořečený byl v Římě 28. 10. 2007 s 497 dalšími mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Venceslaus, dux Bohemiæ (929/935); Laurentius Ruiz de Manila et XV socii: Dominicus Ibá, passio: 14 aug. 1633 (1633 až 1634); Chariton, abbas (asi 350); Eustochium, virgo in Palæstina (asi 419); Leoba (asi 782); Simon de Rojas (1624); Amalia Abad Casasempere (1936); Iosephus Tarrats Comaposada (1936); Ioachim a Sancta Iosepha /Iosephus/ Juliá et Iosephus Casas Ros de Ordal (1936); Nicetas Budka (1949); ; Alph, Alexander et Zosimus (s. IV); Zama (ca. s. IV); Exsuperius, ep. Tolosan. (post 411); Salonius (post 450); Faustus, ep. Regien. (post 485); Annemundus (ca. 658); Chunialdus et Gisilarius (s. VIII); Bernardinus de Feltre (1494); Ioannes Shozaburo, Mancius Ichizayemon (1630); Franciscus Xaverius Ponsa Casallarch (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.