Světci k nám hovoří...


blah. Nikita Budka

Nicetas Budka

28. září, připomínka
Postavení:řeckokatolický biskup a mučedník
Úmrtí:1949

ŽIVOTOPIS

Narodil se 7. 6. 1877 v Drobomirce v regionu Zbaraz na Ukrajině. Studoval teologii ve Vídni a v Innsbrucku, kde přijal kněžské svěcení od metropolity Andrey Sheptytsky. Po sedmi letech byl 14. 10. 1912 vysvěcen na biskupa ve Lvově. Pak byl jmenován apoštolským exarchou pro ukrajinské katolíky východního obřadu v Kanadě. V roce 1928 se vrátil domů a stal se pomocným biskupem a generálním vikářem ve Lvově. V roce 1945 byl uvězněn a 11. dubna odsouzen k osmi letům těžkých nucených prací. Při tvrdém zacházení v trestaneckém táboře skončil v táborové nemocnici v Karagandě v Kazachstánu, kde skonal 28. 9. 1949 v 72 letech.

Papež Jan Pavel II. jej 27. 6. 2001 blahořečil společně s 26 dalšími mučedníky Řeckokatolické církve.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Venceslaus, dux Bohemiæ (929/935); Laurentius Ruiz de Manila et XV socii: Dominicus Ibá, passio: 14 aug. 1633 (1633 až 1634); Chariton, abbas (asi 350); Eustochium, virgo in Palæstina (asi 419); Leoba (asi 782); Simon de Rojas (1624); Amalia Abad Casasempere (1936); Iosephus Tarrats Comaposada (1936); Ioachim a Sancta Iosepha /Iosephus/ Juliá et Iosephus Casas Ros de Ordal (1936); Nicetas Budka (1949); ; Alph, Alexander et Zosimus (s. IV); Zama (ca. s. IV); Exsuperius, ep. Tolosan. (post 411); Salonius (post 450); Faustus, ep. Regien. (post 485); Annemundus (ca. 658); Chunialdus et Gisilarius (s. VIII); Bernardinus de Feltre (1494); Ioannes Shozaburo, Mancius Ichizayemon (1630); Franciscus Xaverius Ponsa Casallarch (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.