Světci k nám hovoří...


sv. Aventin

Aventinus, ep. Carnuten

4. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po roce 511

ŽIVOTOPIS

Narodil se do franské šlechtické rodiny v období dynastie Merovejců. Nejprve je Aventin uváděný jako arciděkan a jeho bratr Solemnis (pam. 25. 9.) byl jmenován biskupem v Chartres v dnešní Francii. Vznešenému úřadu s velkou zodpovědností se však Solemnis snažil vyhnout útěkem a nebylo ho možné najít. Král Chlodvík místo něj jmenoval proto jeho bratra Aventina, který pak přijal biskupské svěcení a je uváděný jako 14. biskup této diecéze. Když se ale bratr Solemnis do Chartres vrátil a Aventin slyšel přání lidu, uvolnil mu biskupský stolec a jako biskup nižší hodnosti odešel působit do Chàteaudunu. Teprve po bratrově smrti se vrátil zpět na jeho místo do Chartres. Podle záznamů v roce 511 se zúčastnil orleánského koncilu. Zemřel mezi léty 511 až 528.

Oba bratři biskupové vynikli svatostí a jejich jednotlivým přímluvám je přičítáno více zázraků.

Relikvie Aventina byly v 18. až 19. století přeneseny do kostela sv. Magdaleny v Chàteaudun.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eutychius, m. Romæ (století neznámé); Papias, Diodorus et Claudianus, martyrum in Pamphylia (s. III.); Phileas et Philoromus (s. IV.); Isidorus, presb. in Ægypto (asi 449); Aventinus, ep. Carnuten (po roce 511); Aventinus, famulus (asi 537); Rabanus Maurus (856); Nicolaus Studita (868); Gilbertus, presb. (1189); Ioanna Valois (1505); Ioannes Speed (1594); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.