Světci k nám hovoří...


sv. Aventin (služebník)

Aventinus, famulus

4. února, připomínka
Postavení:služebník, poustevník
Úmrtí:asi 537

ŽIVOTOPIS

Martyrologium nám ve stejný den připomíná další osobu téhož jména, která je většinou uváděna jako služebník a někde jako poustevník. Narodil se v Berrichonu v Bourges ve Francii.

V mládí navštívil biskupa Lupuse (pam. 29. 7.) známého tím, že v roce 451 zachránil Troyes před invazí Attily tím, že se mu nabídl jako rukojmí. Na biskupství se Aventin stal jeho služebníkem. V legendách je představován jako jeho sklepník, kterému sud vína nikdy nevyschl. Pokud by toto víno představovalo jeho lásku, lze tomu věřit. Dále je představován jako spolupracovník při vykupování cizích válečných zajatců, který jich s Lupusem vykoupil maximální počet a o tyto zotročené muže se oba starali zvláště po duchovní stránce.

Když Lupus asi v roce 479 zemřel, Aventin zůstal ve službě a je nadále uváděn jako almužník u následujícího biskupa Cameliána. Nechtěl prý ale mít hodnost pokladníka a dvakrát se rozhodl pro poustevnický život. Mezi tím se stal představeným kláštera a za 12 zlatých vykoupil Fidola (pam. 16. 5.), kterého později učinil svým nástupcem, aby sám mohl žít jako poustevník podél Seiny poblíž Troyes, kde nakonec v pověsti svatosti v blízkosti de Verrières zemřel.

Legendární podání hovoří o tom, že u něj hledali pomoc lidé i zvířata. Z těch je uváděn štvaný jelen a medvěd se zraněnou tlapou, s nimiž by se vyobrazení tohoto světce mohlo také vyskytnout.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eutychius, m. Romæ (století neznámé); Papias, Diodorus et Claudianus, martyrum in Pamphylia (s. III.); Phileas et Philoromus (s. IV.); Isidorus, presb. in Ægypto (asi 449); Aventinus, ep. Carnuten (po roce 511); Aventinus, famulus (asi 537); Rabanus Maurus (856); Nicolaus Studita (868); Gilbertus, presb. (1189); Ioanna Valois (1505); Ioannes Speed (1594); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.