Světci k nám hovoří...


sv. Rafael

Raphael, archangelus

29. září, připomínka
Postavení:archanděl
Patron:cestujících, uprchlíků, ošetřovatelů nemocných (od r. 1921), lékařů, lékárníků, mládeže, snoubenců, kněží; vzýván při důležitých rozhodnutích, před operacemi, proti očním chorobám a moru i při nedostatku lásky a duchovních zbraní
Atributy:ryba, tykvice

ŽIVOTOPIS

Svatý Rafael, (Bůh uzdravuje) je uveden v Bibli jako průvodce a strážce. Doprovází Tobiášova syna na jeho cestě plné nebezpečí a pomáhá mu vypořádat se s úkoly. Dopomohl mu i k ctnostnému sňatku, když před ním vyhnal ze Sáry zlého ducha. Jeho úkolem je doprovázet a poskytovat lék, který uzdravuje i od všech duchovních nemocí.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

PRŮVODCE NA CESTÁCH ŽIVOTA

S archandělem Rafaelem se především setkáváme v knize Tobiáš, jako s jeho věrným průvodcem na cestě do Médie. Tam v médských Ragách má Tobiáš od otcova přítele Gebaela vyzvednout uložených 10 talentů stříbra. Před odchodem mu jeho otec Tóbita klade na srdce jak se má na cestě chovat, včetně zachování čistoty a volby manželky. V dodržení těchto pravidel, uvedených ve 4.kap. Tobiáš, mu pomohl archanděl Rafael, který se však dal poznat až na konci příběhu. Tento nebeský průvodce, jenž vystupuje jako Azarjáš, s ním (v 6.kap.) i se psem došel k řece Tigridu, kde se Tobiášovi velká ryba chtěla zakousnout do nohy. Rafael mu poradil jak ji ulovit a využít. Část k snědku, srdce, játra a žluč měly sloužit jako lék. První dvě byly použity proti zlému duchu, žluč nakonec při odstraňování bílého očního zákalu otce Tóbita, který pochovával nepohřbená těla s nasazením vlastního života a při dodržování Zákona přišel o všechno a oslepl.

Archandělem byl Tobiáš přiveden do Ekbatan, kde se oženil se Sárou, kterou zároveň podle rady Rafaela osvobodil od útrap působených zlým duchem. Archanděl pak vyřídil záležitost ve dva dny vzdáleném Rag a na svatbu dovedl Gebaela i se stříbrem. Po návratu z Médie a uzdravení Tóbita se archanděl Rafael dal poznat skutečným jménem a představil se jako jeden ze sedmi andělů, poslaný vyzkoušet Tóbita, který neváhal vstát od hostiny a jít pohřbívat. Proto vyléčil jak jeho tak i jeho snachu Sáru (viz Tob 12,13-15).

Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Je silou proti duchu nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Je patron našich cest, proto si podobně jako sv. Michael a strážný anděl, zaslouží naší úctu a důvěru v jeho pomoc, kterou si u něj vyprošujme.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Bůh nám nabízí svoji pomoc i skrze anděly. Využívat ji znamená dbát ve svém nitru jejich vedení a nezapomínat projevovat vděčnost.

Bože, Ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí; dej, ať na přímluvu sv. Rafaela v pozemském životě zakoušíme pomoc a dbáme pokynů Tvých svatých andělů, aby v nás rostla síla a láska potřebná pro cestu životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Michael, Gabriel et Raphael ; Michael, archangelus ; Gabriel, archangelus ; Raphael, archangelus ; Ripsimis, Gaiana et sociæ (s. IV.); Ioannes de Dukla (1484); Franciscus de Paola Castelló y Aleu (1936); Iosephus de Villanova Turis Tormo (1936); Aloysius Monza (1954); Eutychius, ep. Heracleen. (ca. s. III); Fraternus, (post 450) ; Quiriacus (557); Liudwinus (ca. 717); Adelricus (s. X); Mauritius, abbas (1191); Ioannes de Monte Mirabili (1217); Carolus de Blesis (1364); Nicolaus de Furca Palena (1449); Iacobus Mestre Iborra (1936); Paulus Bori Puig et Vincentius Sales Genovés (1936); Darius Hernández Morató (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.