Světci k nám hovoří...


blah. Josef z Villanova Turis Tormo

Iosephus de Villanova Turis Tormo

29. září, připomínka
Postavení:mučedník SDB
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 20. 1. 1902 ve Villanova v provincii Valencie ve Španělsku. Vstoupil do řádu salesiánů a 25. 7. 1920 v Carabanchel Alto v madridské diecézi složil řeholní sliby. Vystudoval teologii a v roce 1929 přijal kněžské svěcení. Působil v Salamance a v Madridu, kde se na začátku občanské války musel skrývat. Dne 29. září byl objeven a ještě téhož dne zastřelen.

Blahořečený byl papežem Benediktem XVI. 28. 10. 2007 mezi 498 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Michael, Gabriel et Raphael ; Michael, archangelus ; Gabriel, archangelus ; Raphael, archangelus ; Ripsimis, Gaiana et sociæ (s. IV.); Ioannes de Dukla (1484); Franciscus de Paola Castelló y Aleu (1936); Iosephus de Villanova Turis Tormo (1936); Aloysius Monza (1954); Eutychius, ep. Heracleen. (ca. s. III); Fraternus, (post 450) ; Quiriacus (557); Liudwinus (ca. 717); Adelricus (s. X); Mauritius, abbas (1191); Ioannes de Monte Mirabili (1217); Carolus de Blesis (1364); Nicolaus de Furca Palena (1449); Iacobus Mestre Iborra (1936); Paulus Bori Puig et Vincentius Sales Genovés (1936); Darius Hernández Morató (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.