Světci k nám hovoří...


sv. Ursus a Viktor

Ursus et Victor

30. září, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 320
Patron:Solothurnu a basilejského biskupství
Atributy:meč, prapor s červeným křížem, muč. palma, vojáci

ŽIVOTOPIS

Oba dva mučedníci byli údajně v thébské legii sv. Mořice (pam. 22. 9.) a podle martyrologia podstoupili mučednictví v Solothurnu ve Švýcarsku.

Podle legendy a Codexu 569 ze Stiftsbibliothek Saint-Gall se jednalo o dva křesťanské druhy, kteří hledali útočiště ve starém Salodurum (dnes Solothurn). Jako vyznavači nežádoucí víry byli předvedeni před guvernéra, pro věrnost křesťanskému vyznání mučeni, vězněni a opakovaně zázračně zachráněni.

Legenda upozorňuje, že jakmile byli propuštěni na svobodu, věnovali se znovu hlásání evangelia a byli proto opět zatčeni a odsouzeni k upálení na hranici. Když se ji ale kat snažil zapálit, spustil se prudký déšť. Mnozí v tom viděli zázrak. Potom dostal kat rozkaz usmrtit je mečem a naházet jejich ostatky do blízké řeky Aar. Jejich těla pak připlavala ke břehu, místní křesťané je tajně pohřbili a později jim zde byla postavena kaple.

Předpoklad, že oba bojovali v thébské legii se 66 druhy ukazuje zároveň na jejich egyptskou národnost.

Ostatky sv. Viktora byly údajně kolem r. 500 z podnětu burgundské královny Teodosindy přeneseny do Ženevy, kde za reformace utrpěly újmu. Část ostatků, zejména sv. Ursa bylo uloženo v kostele v Solothurnu a jejich vyzvednutí se uvádí s daty 1473 a 1519.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus, presb. et doctor Eccl (420); Ursus et Victor (asi 320); Gregorius Illuminatorca (asi 326); Honorius (653); Franciscus de Borja (1572); Fridericus Albert (1876); Antoninus, m. Placentiæ (s. inc.); Eusebia, virgo massilien. (ca.497); Simon, monachus (1082); Amatus, ep. Nuscan. (1093); Ismidon (1115); Felicia Meda (1444); Ioannes Nicolaus Cordier (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.