Světci k nám hovoří...


sv. Honorius

Honorius

30. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:653

ŽIVOTOPIS

V Římě se stal benediktinským mnichem v klášteře sv. Ondřeje, kde do roku 596 byl převorem Augustin (pam. 27. 5.), pozdější arcibiskup v Canterbury. Ten požádal papeže Řehoře Velikého, aby mu do Anglie poslal další misionáře. Možná jmenoval přímo Honoria, jehož znal z kláštera sv. Ondřeje. Jisté je, že ho papež za ním do Canterbury poslal, aby mu pomohl v Anglii hlásat evangelium.

O osobním životě a charakteru Honoria nejsou žádné údaje. Nevíme ani jistě zda Honorius přišel do Anglie s první posilou pro tamní misie v roce 601, s níž papež posílal Augustinovi pálium nebo až v následující skupině.

Augustin z Canterbury zemřel v květnu r. 604 nebo 605. Honorius je uváděn jako pátý arcibiskup, který na Canterburský stolec nastoupil roku 627. Biskupské svěcení přijal od biskupa Lincolna v chrámu Saint Paulinus v Yorku.

Do východní části Anglie prý vyslal Felixe Dunwicha a do Rochesteru jmenoval poprvé za biskupa rodilého Angličana Ithamara.

Po horlivém apoštolátu skonal v Canterbury a jeho ostatky byly uloženy do místního chrámu sv. Petra a Pavla.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus, presb. et doctor Eccl (420); Ursus et Victor (asi 320); Gregorius Illuminatorca (asi 326); Honorius (653); Franciscus de Borja (1572); Fridericus Albert (1876); Antoninus, m. Placentiæ (s. inc.); Eusebia, virgo massilien. (ca.497); Simon, monachus (1082); Amatus, ep. Nuscan. (1093); Ismidon (1115); Felicia Meda (1444); Ioannes Nicolaus Cordier (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.