Světci k nám hovoří...


sv. Adéla

Adalheidis, abbatissa

5. února, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:1015
Patron:Vilichu a Kolína. Je vzývána při očních onemocněních.
Atributy:berla abatyše, kniha řehole, knížecí roucho, džbán s vínem, model kostela

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 960 v Německu jako dcera hraběte Megenguadia a Gerbergy. Měla sestru Bertradu, která se stala abatyší v Kolíně u Panny Marie na Kapitolu a brzy zemřela. Adéla se stala původně abatyší kláštera Vilich u Kolína, kde zavedla řeholi benediktinského řádu. Po smrti sestry ji arcibiskup Heribert navíc jmenoval také abatyší v Kolíně. Její jméno bylo spojováno s výstavbou kostela. Dle legendy konala Adéla i zázraky. V atributech se traduje zázrak s vínem. Uzdravování je spojováno se studánkou, které se dotkla berlou a jejíž voda má prý dodnes léčivou moc při očních onemocněních. K této Adélčině studánce v Pűtzchenu u Vilichu se stále konají poutě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agatha, virgo et m. Catanæ. (asi 251); martyres in Ponto (koncem s. III.); Avitus, ep. Viennen (518); Ingenuinus (asi 605); Lucas, abbas (995); Albuinus (1005/1006); Sabas de Collesano, monachus (995); Adalheidis, abbatissa (1015); Francisca Mézière (1794); Elisabeth Canori Mora (1825); Iesus Méndez (1928)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.