Světci k nám hovoří...


sv. Amand

Amandus, ep. Traiecten.

6. února, připomínka
Postavení:misijní biskup
Úmrtí:asi 679
Patron:Flander a Wingene v Belgii, Maastrichtu a Utrechtu v Nizozemsku, Salzburgu v Rakousku; skautů, vinařů, sládků
Atributy:kostel, prapor, drak

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 584 v Poitou v Akvitánii. Na ostrově Île d'Yeu se stal mnichem. Později odešel do Tours a pak asi 15 let žil jako poustevník u Bourges. Po pouti do Říma se stal putujícím misionářem.

Kolem roku 630 se stal biskupem bez stálého sídla. Občas se krátce zdržoval v opatství Elnone při nizozemských hranicích a delší dobu pobýval v Maastrichtu. Pro množství nesnází nevyhověl přání papeže, aby tam zůstal.

Krále Dagoberta I. ostře kritizoval za šíření víry násilím a sám se snažil o její šíření jen blíženeckou láskou. Za účelem upevnění víry založil kláštery v Gentu, v Mont-Blandin i jinde. Evangelium delší dobu hlásal údajně ve Flandrech i mezi podunajskými Slovany. Před koncem života se vrátil do opatství Elnone (dnes Saint-Amand-les-Eaux), kde téměř v 90 letech zemřel.

POZNÁMKA

Některé patronáty souvisí s místy jeho pobytu ve vinařských a pivařských oblastech. Atribut draka souvisí s tím, že svou činností vyháněl hřích a zlo.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.