Světci k nám hovoří...


sv. Antolián

Antolianus

6. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Víme o něm pouze to, že byl mučedník, který trpěl pod jedním z německých králů Pomořanska, Chrocusem, když napadl Galii. Antolián je připomínán biskupem a dějepiscem Řehořem z Tours v souvislosti s jemu zasvěcenou bazilikou. Jím je zařazen mezi mučedníky z Auvergne.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.