Světci k nám hovoří...


sv. Silván, Lukáš a Mocius

Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector)

6. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 235/238

ŽIVOTOPIS

Silván byl podle „Církevních dějin" od Eusebia 40 let biskupem v Emesa ve Fénicii (dnes Homs v západní Sýrii). Pro věrnost Kristu a svému povolání zde za Galeria Maximiana zemřel mučednickou smrtí mezi divokými zvířaty. Spolu s ním podstoupili smrt i jáhen Lukáš a lektor Mocius.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.