Světci k nám hovoří...


sv. Meles

Meles

6. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:488

ŽIVOTOPIS

Narodil se jako jeden z 19 dětí Conise a Darerci, která prý byla sestrou sv. Patrika (pam. 17. 7.) V roce 445 se stal mnichem. Živil se fyzickou prací a s Patrikem pomáhal evangelizovat Irsko. Ten ho v roce 461 vysvětil na biskupa v Ardagh. Zde Meles kromě kostela postavil klášter, ve kterém působil jako opat.

Na jedné vitráži je biskup Meles vyobrazen, jak předává řeholní závoj Brigitě z Kildare (pam. 1. 2.), která je považována za zakladatelku nejstarší komunity řeholnic v Irsku, které žily také pod dohledem biskupa Melese.

On sám žil z úplného minima a při vydělávání si na živobytí co mohl ještě rozdával chudým.

Měl určitý vztah k hrabství Longford, kde údajně zřídil klášter, a v tomto městě je mu zasvěcená katedrála i škola.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.